Sisuisa kukat

Tavoitteenani on liiketoimintasi kasvu

Olen yksinyrittäjä Ronja Kääriäinen Kuopiosta. Haluan tukea yrityksesi kasvamista verkkonäkyvyyden keinoin.

Minua kiinnostaa verkkosivujen tehokkuuden parantaminen.  
Sivustouudistuksen jälkeen myynnin pitää lähteä nousuun ja tarjouspyyntöjä ropista sähköpostiin entistä enemmän.

Palveluihini kuuluvat myös mm. verkkosivu- sekä verkkokaupparatkaisut. Minulla on useiden vuosien kokemus WordPress-teemakehityksestä.

Tilannekuvasta se kaikki lähtee

On tärkeää, että investointien tulokset ovat mitattavissa.
Verkkomainonta

Verkkomainonnalla tavoitat asiakkaita. Teen teille esimerkiksi valmiit Google-hakukampanjat ja mainosgrafiikat. Koostan markkinoinnin tuloksista kuukausi- tai jaksoraportit tarpeidenne mukaan.

Verkkomainonnan etuna on se, että se voidaan kohdistaa tarkasti ja sen tehokkuutta mitata.

Pienelläkin budjetilla päästään verkkomainonnassa aloittamaan matalalla roikkuvista hedelmistä.

Kävijäseuranta & Google Analytics

Verkkosivujen kävijäseuranta antaa tilannekuvan markkinoinnin ja myynnin kehittämistä varten. Tarjoan säännöllistä kävijäseurannan raportoitia, jossa on esitetty selkeä kooste kävijämäärien kehittymisestä.

Kävijäseurannan raportointi on sitä hyödyllisempi, mitä tärkeämpi sivusto liiketoiminnan kannalta on.

Nettisivuja kannattaa jatkokehittää

Pitkäjänteinen kehitystyö yleensä kasvattaa parhaat hedelmät.
Lisäksi kevyt uudistus antaa sivuille uuttaa elämää - kustannustehokkaasti.
Verkkosivustouudistus

Verkkosivustojen uudistamisprojektissa lähtökohtana on muodostaa kuva yrityksen toiminnasta ja sivujen roolista osana laajempaa kokonaisuutta. Miten sivusto voi mahdollisimman hyvin tukea liiketoimintaa? Millä muutoksilla saadaan suhteessa eniten hyötyä ja myyntiä? Uudistus voi olla laajempi tai hyvinkin kevyt.

Myynnin tehostaminen

Verkkokaupan tilausten tai tarjouspyyntöjen määrän kasvattamiseen tähtäävä kokonaisvaltainen sivuston kehitysprojekti alkaa mittareiden valinnalla. Projektin aikana analysoidaan sivuston kehityskohteet ja tehdään toimenpiteitä, joiden vaikutuksista raportoidaan säännöllisesti.

Verkkosivujen laaturaportti

Tekninen auditointi kertoo sivuston kehityskohteista. Raportti kattaa sivuston latausnopeuteen vaikuttavia seikkoja sekä mahdollisia virheilmoituksia ja hakukoneoptioinnin kannalta muutosta vaativia rakenteellisia seikkoja. Raportin laajuudesta riippuen näihin esitetään myös suoria korjausehdotuksia.

WordPress-asiantuntemusta kokemuksella

Toteutan yritykselle laadukkaat ja tarpeisiin sopivat verkkosivut tai verkkokaupan.
Räätälöity ulkoasu

Sivut näyttävät juuri sille kuin haluat.

Kehitysprojektin alkuvaiheessa laadin toiveittenne pohjalta ulkoasulle vaihtoehtoja, joista jatkojalostetaan lopullinen teema.

Kaikki toteuttamani sivustot näyttävät hyvälle mobiililaitteissa.

Helppokäyttöinen

Sivuston päivittäminen on helppoa ja tekninen toteutus mahdollistaa WordPressin uudemman Gutenberg-sivumuokkaimen käytön.

Annan ohjeet sivun muokkaamiseen ja voimme pitää käyttöönoton yhteydessä verkkokoulutuksen.

Nopea ja tehokas

Sivusto latautuu nopeasti. Lyhyt latautumisaika ja laadukas tekninen toteutus on kilpailuetu, joka myös tukee verkkonäkyvyyttä.

Toteutusvaiheessa on otettu huomioon jatkokehityksen ja ylläpidon näkökulma, eli koodi ja tyylit on organisoitu järkevästi.